Catalogus voor het groot publiek

Tal van catalogi voor het grote publiek (B2C) azijn gekenmerkt door een losse opmaak (contextbeelden, sfeerbeelden enz.) met een groot aantal referenties op elke bladzijde. Alhoewel de informatie over deze producten minder verregaand is dan in de technische catalogi.


Het is niet zelden om de volgende kenmerken terug te vinden :
 • Vergelijkende tabellen
 • Links naar andere pagina’s
 • Cross-selling
 • Inhoudstafel
 • Thematische of alfabetische index
 • Lijstprijzen
 • Bestelcodes
 • Barcodes en andere QR codes

Al deze punten worden doorgaans gemakkelijk verwerkt bij gestructureerde documenten opgemaakt in database publishing. Is het denkbaar de voordelen van database publishing te verzoenen met vrije opmaak?DB-Assisted publishing

Voor catalogi met vrije opmaak, wanneer die er baat bij hebben om een maximum aan informatie van een database op te halen, is het mogelijk de DTP Indesign toepassing te koppelen met de Leaflet Database Publishing toepassing. Men geniet dan van het beste van beide werelden:


De productiviteit van Leaflet om de « rough » van de pagina’s te genereren en de veelzijdigheid van Indesign voor de afwerking van de opmaak :
 1. In de volgorde van de blauwdruk plaats Leaflet alle nodige objecten op de pagina. Tabellen en andere samengestelde teksten zijn al geformatteerd om het werk van de grafische ontwerper te vereenvoudigen.
 2. De ontwerper spitst zich toe op het creatief werk door de beschikbare objecten te verplaatsen en te modeleren.
 3. Het werk kan al aangevangen worden vooraleer alle gegevens beschikbaar of volledig bepaald zijn. Een Indesign « plug-in » laat toe latere updates uit te voeren.

LEAFLET / INDESIGN

Het beste van 2 werelden om productiviteit en creativiteit te verzoenen.

ONTDEK DE GEMENGDE WORKFLOW